همه گیری بیماری کووید-19 بر زندگی همه انسان ها چه به صورت مستقیم (سرایت) یا غیر مستقیم ( ایجاد بی نظمی در زندگی روزمره) تاثیر چشمگیر گذاشته است. ما از شما دعوت می کنیم تا در پژوهش ما ( کووید 19، شخصیت و کیفیت زندگی : خود تقویتی در زمان شیوع بیماری همه گیر) که یک پروژه بین المللی در مورد آنچه افراد درباره ویروس کرونا باور دارند، آنچه در ارتباط با همه گیری جهانی این ویروس فکر میکنند، احساس می کنند و یا انجام می دهند و چگونگی ارتباط بین شخصیت آنها و واکنش هایشان شرکت کنید. این پژوهش زیر نظر پروفسور Magdalena Żemojtel-Piotrowska و Cardinal Stefan از مرکز روانشناسی بین فرهنگی CSWU دانشگاه Wyszynski در ورشو لهستان انجام می گردد. از لینک های زیر می توانید لیست اسامی همکاران ما از دیگر کشور ها را مشاهده کنید. https://www.crossculturalpsychlab.com/ , Research Gate: https://www.researchgate.net/project/COVID-19-personality-and-quality-of-life-Self-enhancement-in-the-time-of-pandemic

هدف از انجام پژوهش حاضر ایجاد یک پرسشنامه جامع در مورد واکنش های احساسی و شناختی افراد در مقابل همه گیری بیماری کووید 19 است.

اگر شما موافق شرکت هستید:
- این مطالعه تقریباً 20-30 دقیقه طول
- خواهد کشید شما باید حداقل 18 سال سن داشته باشید.
- از شما خواسته می شود سن ، قومیت و وضعیت اقتصادی خانواده خود را گزارش کنید.

اگر از تلفن همراه برای پاسخگویی به سوالات استفاده می کنید لطفا صفحه نمایش خود را به حالت افقی بچرخانید.

اگرموافق هستید شرکت کنید ، لطفاً گزینه "موافقم" را در زیر کلیک کنید. اگر مشارکت نکردید ، روی " موافق نیستم" کلیک کرده یا مرورگر را ببندید.