Pandemija koronavirusa (COVID-19) je u velikoj meri uticala na živote ljudi, i neposredno (na primer, zarazom) i posredno (na primer, promenom svakodnevnog života). Voleli bismo da budete učesnik u našem istraživanju koje se sprovodi u okviru međunarodnog projekta pod nazivom COVID-19, ličnost i kvalitet života: Samopoboljšanje u doba pandemije . Ovaj projekat se bavi uverenjima ljudi o koronavirusu, osećanjima, razmišljanjima i ponašanjima tokom pandemije, kao i time kako su karakteristike ličnosti povezane sa našim reakcijama tokom pandemije. Rukovodilac projekta je prof. Magdalena Żemojtel-Piotrowska, iz Centra za kros-kulturnu psihologiju, sa Univerziteta Cardinal Stefan Wyszynski u Poljskoj. Spisak država i naučnika koji učestvuju u istraživanju možete da pronađete na sledećim sajtovima: https://www.crossculturalpsychlab.com/ i Research Gate: https://www.researchgate.net/project/COVID-19-personality-and-quality-of-life-Self-enhancement-in-the-time-of-pandemic

Cilj ovog istraživanja je da na sveobuhvatan način razume emocionalne i kognitivne reakcije ljudi na pandemiju koronavirusa.

Ako se slažete da učestvujete u istraživanju, bitno je da znate sledeće:
- Popunjavanje ankete će trajati oko 20-30 minuta
- Morate da budete punoletni, odnosno da imate bar 18 godina
- Anketa sadrži pitanja o uzrastu, polu, etničkoj pripadnosti, religijskoj pripadnosti i finansijskoj situaciji vaše porodice. Takođe sadrži i pitanje u kom mestu živite, jer nam je ova informacija bitna za naše analize. Istraživanje je anonimno i svi podaci će biti korišćeni samo za grupne analize.

Ako se slažete da učestvujete u istraživanju, molimo Vas da kliknete na “Slažem se”, a ako ne želite da učestvujete onda kliknite “Ne slažem se”.