Pandémia COVID-19 postihla ľudí v obrovskom rozsahu, priamo (prostredníctvom infekcií) a nepriamo (prostredníctvom dezorganizácie každodenného života). Pozývame Vás na účasť v našom prieskume. COVID-19, osobnosť a kvalita života: Sebavyvyšovanie v čase pandémie je medzinárodný projekt o tom, v čo ľudia veria o koronavíruse, čo cítia, myslia a robia v súvislosti s pandémiou a ako ich osobnosť súvisí s ich reakciami. Koordinátorom projektu je prof. Magdalena Żemojtel-Piotrowska, Univerzita kardinála Stefana Wyszyńského vo Varšave, Poľsko, Centrum medzikultúrnej psychológie. Zoznam našich národných spolupracovníkov nájdete v Centre medzikultúrnej psychológie CSWU: https://www.crossculturalpsychlab.com/ a na Research Gate: https://www.researchgate.net/project/COVID-19-personality-and-quality-of-life-Self-enhancement-in-the-time-of-pandemic

Účelom tejto štúdie je urobiť komplexný zoznam emocionálnych a kognitívnych reakcií ľudí na pandémiu COVID-19.

Ak súhlasíte s účasťou:
- Štúdia bude trvať približne 20-30 minút
- Musíte mať najmenej 18 rokov
- Budete požiadaní, aby ste uviedli svoj vek, pohlavie, etnický pôvod, náboženské vyznanie a ekonomické postavenie vašej rodiny. Pýtame sa tiež na vaše miesto bydliska (mesto/obec), pretože tieto informácie sú pre nás dôležité na analýzu. Štúdia je anonymná a všetky údaje sa použijú iba výskumné účely.

Ak súhlasíte s účasťou, kliknite nižšie na možnosť „Súhlasím“. Ak sa rozhodnete nezúčastniť sa, kliknite na „Nesúhlasím“ alebo zatvorte prehliadač.