De Covid-19 pandemie beïnvloedt mensen op enorme schaal, zowel direct (via infectie) als indirect (via de verstoring van het dagelijkse leven). We nodigen u uit om deel te nemen aan ons onderzoek. Covid-19, persoonlijkheid, en kwaliteit van leven: Zelfverbetering in tijden van de pandemie is een internationaal project dat onderzoekt wat voor opvattingen mensen hebben over het coronavirus, wat ze voelen, denken en doen in relatie tot de pandemie, en hoe hun persoonlijkheid meespeelt in hun reacties. De coördinator van het project is professor Magdalena Żemojtel-Piotrowska, Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw in Polen, Cross-Cultural Psychology Centre. De lijst met ons internationale team kunt u vinden op het CSWU Cross-culturele psychologie centrum https://www.crossculturalpsychlab.com/ en op Research Gate: https://www.researchgate.net/project/COVID-19-personality-and-quality-of-life-Self-enhancement-in-the-time-of-pandemic

Het doel van deze studie is het in kaart brengen van de emotionele en cognitieve reacties van mensen op de Covid-19 pandemie.

Als u besluit mee te doen:
- De studie kost u ongeveer 20-30 minuten,
- U moet op zijn minst 18 jaar oud zijn,
- U zal gevraagd worden naar uw leeftijd, geslacht, etniciteit, religieuze overtuiging en economische status van uw familie. We vragen u ook in welke stad u woont (locatie) omdat deze informatie belangrijk is voor onze analyses. De studie is anoniem en uw data zal alleen gebruikt worden voor geaggregeerde analyses. .

Als u besluit mee te doen kunt u dat bevestigen met de “Ik stem toe” knop hieronder. Als u besluit niet mee te doen dan kunt u op de “Ik stem niet toe” knop drukken of uw browser scherm sluiten.