Učinek COVID-19 pandemije ima velik vpliv na življenje ljudi v obliki neposrednega (preko okuženosti) in posrednega (neorganiziranost vsakodnevnega življenja) učinka. Vabimo vas k sodelovanju v raziskavi za COVID-19 osebnost in kakovost življenja: Samopopolnitev v času pandemije, gre za mednarodni projekt v povezavi s prepričanjem o koronavirusu, občutki, mišljenjem in reagiranjem v času pandemije ter reakcijo osebnosti. Koordinator je prof. Magdalena Żemojtel-Piotrowska, Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw Poland, Cross-Cultural Psychology Centre, seznam vseh mednarodnih sodelavcev pa se nahaja na naslednjih linkih https://www.researchgate.net/project/COVID-19-personality-and-quality-of-life-Self-enhancement-in-the-time-of-pandemic , https://www.crossculturalpsychlab.com/.

Namen te študije je izdelati obsežen seznam čustvenih in kognitivnih reakcij ljudi na pandemijo COVID-19.

Če želite sodelovati:
- anketni vprašalnik traja 20-30 min,
- starost 18 in več let,
- raziskava je popolnoma anonimna in podatki bodo uporabljeni izključno samo za potrebe raziskave.

V kolikor se s tem strinjate, kliknite gumb »se strinjam«. Če se odločite ne sodelovati, kliknite gumb »se ne strinjam« ali pa zaprite spletno stran.