Pandemia COVID-19 dotknęła ludzi na ogromną skalę, bezpośrednio (przez infekcje) i pośrednio (poprzez dezorganizację życia codziennego). Zapraszamy do wzięcia udziału w naszej ankiecie. COVID-19, osobowość i jakość życia: wzmacnianie ja w czasach pandemii to międzynarodowy projekt dotyczący tego, w co ludzie wierzą na temat koronawirusa, co czują, myślą i robią w związku z pandemią oraz jak ich osobowość wpływa na te poglądy i odczucia. Koordynatorem projektu jest prof. Magdalena Żemojtel-Piotrowska z Centrum Psychologii Międzykulturowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Listę naszych krajowych współpracowników można znaleźć na stronie CSWU Cross-Cultural Psychology Center: https://www.crossculturalpsychlab.com/ oraz na Research Gate: https://www.researchgate.net/project/COVID-19-personality-and-quality-of-life-Self-enhancement-in-the-time-of-pandemic

Celem tego badania jest stworzenie kompleksowego spisu reakcji emocjonalnych i poznawczych ludzi na pandemię COVID-19.

Jeżeli zgodzisz się na udział w badaniu:
- Badanie będzie trwało około 20-30 minut,
- Musisz mieć ukończone 18 lat,
- Będziesz proszony o podanie swojego wieku, płci, wyznania, oraz statusu ekonomicznego Twojej rodziny. Zapytamy również o Twoje obecne miejsce zamieszkania, gdyż ta informacja jest ważna dla naszych analiz. Badanie jest anonimowe, a uzyskane dane będą użyte wyłącznie w zbiorczych analizach.

Jeżeli wyrażasz zgodę na udział w badaniu wybierz poniżej „Zgadzam się”. Jeżeli wolisz nie brać udziału w badaniu, wybierz „Nie zgadzam się” lub zamknij okno przeglądarki.