COVID-19 pandēmija skar cilvēkus tieši (ar infekcijām) un netieši (ar ikdienas dzīves dezorganizāciju). Mēs vēlamies aicināt jūs piedalīties aptaujā. COVID-19, personība un dzīves kvalitāte: Pašpilnveidošanās pandēmijas laikā laikā ir starptautisks projekts, kurā tiek vērtēts, kāds ir dalībnieku uzskats par koronavīrusu; ko viņi jūt, domā un dara saistībā ar pandēmiju un kādas ir viņu reakcijas. Projekta koordinatore ir prof. Magdalēna Żemojtel-Piotrowska, kura pārstāv kardināla Stefana Wyszynski universitātes Varšavā, Polijā, viņa strādā Starpkultūru psiholoģijas centra. Centra dalībnieku sarakstu var atrast CSWU Starpkultūru psiholoģijas centra mājas lapā: https://www.crossculturalpsychlab.com/ un Research Gate: https://www.researchgate.net/project/COVID-19-personality-and-quality-of-life-Self-enhancement-in-the-time-of-pandemic

Pētījuma mērķis ir izpētīt cilvēku emocionālo reakciju uz COVID-19 pandēmiju.

Ja jūs piekrītat:
- Pētījums ilgs aptuveni 20-30 minūtes,
- Jums jābūt vismaz 18 gadus vecam,
- Jums tiks lūgts informēt par savu vecumu, dzimumu, etnisko piederību, reliģisko piederību un ģimenes ekonomisko stāvokli. Jautājumi aptver jūsu (atrašanās vietu). Šī informācija mums ir svarīga informācijas analīzei. Pētījums ir anonīms, un visi dati tiks izmantoti tikai vispārīgai analīzei.

Ja jūs piekrītat piedalīties, lūdzu, noklikšķiniet uz tālāk esošo opciju Piekrītu. Ja izvēlaties nepiedalīties, noklikšķiniet uz Nepiekrītu vai aizveriet pārlūkprogrammu.