Η επιδημία του Covid-19 επηρέασε τις ανθρώπινες ζωές σημαντικά, άμεσα [μέσω της μόλυνσης και της μεταδοτικότητας] και έμμεσα [μέσω της απορύθμισης και αποδιοργάνωσης της καθημερινότητας μας[.. Θα σας παρακαλούσαμε εάν έχετε την καλοσύνη, να συνεισφέρετε, με τις απαντήσεις σας στη συγκεκριμένη επιστημονική έρευνα με θέμα «Η επίδραση/επιρροή της πανδημίας του Covid-19 στην προσωπικότητα και ποιότητα ζωής. Αυτοβελτίωση σε περιόδους πανδημίας». Η παρούσα έρευνα είναι μέρος ενός διεθνούς πονήματος που προσπαθεί να μελετήσεις τις απόψεις και τις αντιλήψεις των ατόμων σχετικά με τον κορωνοϊο Covid-19. Συγκεκριμένα ερωτήματα σχετίζονται με το πώς νιώθουν τα άτομα, τι πιστεύουν σχετικά με την πανδημία και με ποιο τρόπο η προσωπικότητά τους συνδέεται κε τις αντιδράσεις και συμπεριφορές τους. Συντονίστρια της συγκεκριμένης διεθνής έρευνας είναι οι καθηγητές Magdalena Żemojtel-Piotrowska, Cardinal Stefan Wyszynski, από το πανεπιστήμιο Wyszynski της Βαρσοβίας στην Πολωνία και του Κέντρου Διαπολιτισμικής Ψυχολογίας. Η λίστα με τους εθνικούς συνεργάτες βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο https://www.crossculturalpsychlab.com/ και στο Research Gate: https://www.researchgate.net/project/COVID-19-personality-and-quality-of-life-Self-enhancement-in-the-time-of-pandemic

Ο στόχος αυτής της επιστημονικής έρευνας, είναι να μελετήσει ενδελεχώς τους παράγοντες/τις παραμέτρους οι οποίοι ασκούν επίδραση στις συναισθηματικές και γνωστικές αντιδράσεις/αποκρίσεις των ατόμων εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊου Covid-19.

Εάν συμφωνείτε να συμμετέχετε:
- Για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα χρειαστείτε περίπου 20 ως 30 λεπτά,
- Πρέπει να είστε άνω των 18 ετών,
- Θα σας ζητηθεί να αναφέρετε την ηλικία, το φύλο, την εθνικότητα, το θρήσκευμα και την οικονομική σας κατάσταση. Θα ερωτηθείτε για τον τόπο κατοικίας σας [τοποθεσία για παράδειγμα Ηράκλειο], επειδή αυτά τα στοιχεία είναι σημαντικά για τη διεξαγωγή τις έρευνας . Η έρευνα είναι ανώνυμη και όλα τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την ανάλυση και τη συσχέτιση παραμέτρων.

Εάν συμφωνείτε να συμμετάσχετε, παρακαλώ επιλέξτε την επιλογή «Συμφωνώ». Ένα δεν επιθυμείτε να συμμετάσχετε, επιλέξτε την επιλογή «Δεν Συμφωνώ».