COVID-19 pandemien påvirker menneskers liv i et enormt omfang. Det gælder både direkte (gennem infektioner) og indirekte (gennem negativ påvirkning af hverdagslivet). Vi vil gerne invitere dig til at deltage i vores undersøgelse. COVID-19, personlighed og livskvalitet: Selv-fremmelse i pandemiens tid, er et international projekt der fokuserer på menneskers opfattele af coronavirus, hvad de føler, tænker og gør i forhold til pandemien, og hvordan deres reaktioner er forbundet med deres personlighed. Projektets koordinator er professor Magdalena Żemojtel-Piotrowska, Cardinal Stefan Wyszynski Universitet i Warsawa Poland, Center for Tværkulturel Psykologi (Cross-Cultural Psychology Centre). Listen over vores samarbejdspartnere kan findes https://www.crossculturalpsychlab.com/ og på Research Gate: https://www.researchgate.net/project/COVID-19-personality-and-quality-of-life-Self-enhancement-in-the-time-of-pandemic

Formålet med denne undersøgelse er at foretage en bred kortlægning af menneskers følelsesmæssige og kognitive reaktioner på COVID-19 pandemien.

Hvis du er villig til at deltage:
- Undersøgelsen kan gennemføres på 20-30 minutter
- Du skal være mindst 18 år gammel
- Du vil blive anmodet om at angive din alder, køn, etnicitet, religiøse tilhørsforhold og din families økonomiske status. Vi vil også spørge dig om hvilken by du lever i (lokation) da denne information er vigtig for vores undersøgelse. Undersøgelsen er anonym og de indsamlede data anvendes alene til fælles analyse.

Hvis du indvilliger I at deltage, må du gerne klikke på ”Jeg indvilliger” muligheden her nedenfor. Hvis du ikke ønsker at deltage, så må du gerne klikke på ”Jeg indvilliger ikke” eller lukke siden.