Pandemie COVID-19 nezměrně ovlivnila lidské životy, a to přímo (infekcí) i nepřímo (rozvratem každodenního života). Rádi bychom Vás pozvali k účasti na našem výzkumu. COVID-19, osobnost a kvalita života: Sebezdokonalování za časů pandemie je mezinárodní projekt zaměřený na to, co lidé o koronaviru míní, co cítí a dělají ve vztahu k pandemii, jak se jejich osobnost vztahuje k jejich reakcím. Koordinátorkou projektu je Prof. Magdalena Żemojtel-Piotrowska z Centra transkulturální psychologie University kardinála Štefana Vyšinského ve Varšavě (CSWU). Seznam našich spolupracovníků z jednotlivých zemí lze nalézt na stránce Centra transkulturální psychologie CSWU: https://www.crossculturalpsychlab.com/ a na Research Gate: https://www.researchgate.net/project/COVID-19-personality-and-quality-of-life-Self-enhancement-in-the-time-of-pandemic

Cílem této studie je vytvoření soupisu emocionálních a poznávacích reakcí na pandemii COVID-19.

Pokud s účastí ve výzkumu souhlasíte:
- prosíme, vyčleňte si 20 až 30 minut času,
- musíte mít alespoň 18 let,
- budete také požádán/a, abyste udal/a svůj věk, pohlaví, etnikum, náboženské vyznání, ekonomické postavení Vaší rodiny a v jakém místě bydlíte, protože tyto informace jsou důležité pro naše analýzy. Výzkum je anonymní a všechny údaje budou použity jen ve skupinových analýzách.

Pokud s účastí ve výzkumu souhlasíte, klikněte prosím níže na možnost „Souhlasím“. Pokud se účastnit nechcete, klikněte na „Nesouhlasím“ anebo prostě stránku zavřete.