Пандемията от COVID-19 засегна живота на хората в огромен мащаб както директно (чрез инфекции), така и косвено, дезорганизирайки ежедневието. Бихме искали да Ви поканим да участвате в нашето проучване. „COVID-19, личност и качество на живот: Подсилване на Аз-а по време на пандемия” е межуднароден проект, който се интересува от вярванията на хората за коронавируса, какво те чувстват, мислят и правят във връзка с пандемията и как тяхната личност влияе върху техните реакции. Координатор на проекта е проф. Магдалена Жемойтел-Пьотровска, Университет Кардинал Стефан Вишински във Варшава, Полша, Център по Кроскултурна психология. Списъкът на нашите национални сътрудници може да бъде намерен на сайта на CSWU Cross-Cultural Psychology Centre: https://www.crossculturalpsychlab.com/ или на Research Gate: https://www.researchgate.net/project/COVID-19-personality-and-quality-of-life-Self-enhancement-in-the-time-of-pandemic

Целта на това изследване е да се направи изчерпателно описание на емоционалните и когнитивни реакции на хората към пандемията от COVID-19.

Ако сте съгласни да участвате:
- Изследването ще отнеме около 20-30 минути
- Трябва да имате навършени 18 години
- Ще Ви помолим да отбележите своята възраст, пол, етническа и религиозна принадлежност и икономическия статус на Вашето семейство. Ще Ви попитаме също така и за Вашето местоживеене (държава и град), тъй като тази информация е важна за нашите анализи. Изследването е анонимно и всички данни ще бъдат използвани единствено за съвместни анализи.

Ако сте съгласни да участвате, моля натиснете опцията «Съгласен съм» по-долу. Ако изберете да не участвате, натиснете опцията «Не съм съгласен» или затворете браузъра.