Đại dịch COVID-19 ảnh hưởng đến cuộc sống con người ở quy mô lớn, trực tiếp (do nhiễm bệnh) và gián tiếp (do sự xáo trộn cuộc sống hàng ngày). Chúng tôi muốn mời bạn tham gia khảo sát. “COVID-19, nhân cách và chất lượng cuộc sống: Tự thân vận động trong thời đại dịch” là một dự án quốc tế về quan niệm của con người về Covid-19, những gì con người cảm nhận, suy nghĩ và hành động trong mối liên hệ với đại dịch và nhân cách của con người liên quan đến hành động của họ. Chủ nhiệm dự án là GS. Magdalena Zemojtel-Piotrowska, Đại học Cardinal Stefan Wyszynski tại Warsaw Ba Lan, Trung tâm Tâm lý học xuyên văn hóa. Danh sách cộng tác viên ở các quốc gia của chúng tôi có thể được tìm thấy tại Trung tâm Tâm lý xuyên văn hóa CSWU: https://www.crossculturalpsychlab.com/ và trên Research Gate: https://www.researchgate.net/project/COVID-19-personality-and-quality-of-life-Self-enhancement-in-the-time-of-pandemic

Mục đích của nghiên cứu này khảo sát toàn diện về hành động dựa trên cảm xúc và nhận thức của con người đối với đại dịch Covid-19.

Nếu bạn đồng ý tham gia:
- Nghiên cứu sẽ mất khoảng 20-30 phút
- Bạn phải ít nhất 18 tuổi
- Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin về tuổi, giới tính, dân tộc, tôn giáo và tình trạng kinh tế của gia đình bạn. Chúng tôi cũng sẽ hỏi về thành phố (địa điểm) nơi bạn đang sinh sống vì thông tin này rất quan trọng đối với chúng tôi để phân tích. Nghiên cứu này là ẩn danh và tất cả dữ liệu sẽ chỉ được sử dụng để phân tích chung.

Nếu bạn đồng ý tham gia, vui lòng nhấp vào tùy chọn “Tôi đồng ý” bên dưới. Nếu bạn chọn không tham gia, hãy nhấp vào “Tôi không đồng ý” hoặc đóng trình duyệt.