COVID-19 insanları doğrudan (enfeksiyonlar ile) ve dolaylı olarak (günlük yaşamın düzensizleşmesiyle) olarak büyük ölçüde etkiledi. Sizi bu konuda gerçekleştirdiğimiz araştırmamıza katılmaya davet etmek istiyoruz. Bu kapsamda uluslararası bir proje olan COVID-19, kişilik ve yaşam kalitesi: Pandemi zamanında kendini geliştirme, insanların koronavirüs hakkındaki inançlarının neler olduğu, pandemi ile ilgili ne hissettikleri, düşündükleri ve yaptıkları ve kişiliklerinin nasıl bu hususlarla nasıl ilişkili olduğunu ele almaktadır. Projenin koordinatörü Varşova Polonya Kardinal Stefan Wyszynski Üniversitesi, Kültürlerarası Psikoloji Merkezinden Prof.Dr. Magdalena Żemojtel-Piotrowska'dır. Ulusal işbirlikçi olarak çalışanlarımızın listesi CSWU Kültürlerarası Psikoloji Merkezi'nde bulunabilir: https://www.crossculturalpsychlab.com/ , Research Gate: https://www.researchgate.net/project/COVID-19-personality-and-quality-of-life-Self-enhancement-in-the-time-of-pandemic

Bu çalışmanın amacı, COVID-19 salgına karşı duygusal ve bilişsel tepkileri kapsamlı bir envanter haline getirmektir.

Katılmayı kabul ediyorsanız::
- Çalışma yaklaşık 20-30 dakika sürecektir,
- En az 18 yaşında olmalısınız,
- Yaşınızı, etnik kökeninizi ve ailenizin ekonomik durumunu bildirmeniz istenecektir.

Katılmayı kabul ediyorsanız, lütfen aşağıdaki “Kabul ediyorum” seçeneğini tıklayın. Katılmak istemiyorsanız, “Katılmıyorum” u tıklayın veya tarayıcıyı kapatın.