การระบาดทั่วโลกของ COVID-19 มีผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์มากมายหลายด้านทั้งทางตรง (การติดเชื้อ) และทางอ้อม (ความสับสนยุ่งเหยิงของชีวิตในแต่ละวัน) เราอยากที่จะเชิญคุณให้เข้าร่วมในการสำรวจของเรา ซึ่งโครงการ COVID-19 บุคลิกภาพ และคุณภาพชีวิต: การเพิ่มคุณค่าของตนเองในช่วงเวลาของการระบาดทั่วโลก เป็นโครงการระดับนานาชาติที่ศึกษาสิ่งที่เป็นความเชื่อของผู้คนเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา สิ่งที่ผู้คนรู้สึก คิด และทำเนื่องจากการระบาดทั่วโลก และบุคลิกภาพของพวกเขาสัมพันธ์กับปฏิกิริยาต่างๆ ของพวกเขาอย่างไร โดยผู้ประสานงานของโครงการนี้คือศาสตราจารย์ Magdalena Żemojtel-Piotrowska แห่งศูนย์จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรม (Cross-Cultural Psychology Centre) มหาวิทยาลัย Cardinal Stefan Wyszynski กรุงวอร์ซอว์ (Warsaw) ประเทศโปแลนด์ (Poland) โดยรายชื่อของผู้ร่วมวิจัยในแต่ละชาติของเราสามารถดูได้ที่ศูนย์จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรมแห่งมหาวิทยาลัย Cardinal Stefan Wyszynski (CSWU Cross-Cultural Psychology Centre): https://www.crossculturalpsychlab.com/ และทาง Research Gate: https://www.researchgate.net/project/COVID-19-personality-and-quality-of-life-Self-enhancement-in-the-time-of-pandemic

จุดมุ่งหมายของการศึกษานี้คือสร้างเครื่องมือที่ทำความเข้าใจครอบคลุมปฏิกิริยาทางอารมณ์และความคิดของผู้คนต่อการระบาดทั่วโลกของ COVID-19.

ถ้าคุณเห็นด้วยที่จะเข้าร่วม :
- การศึกษานี้จะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาที
- คุณจะต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีขึ้นไป
- คุณจะถูกถามให้รายงานอายุ เชื้อชาติ และสถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวของคุณ เราจะถามเกี่ยวกับเมืองที่คุณอาศัยอยู่ด้วย โดยข้อมูลนี้สำคัญต่อเราในการวิเคราะห์ โดยการศึกษานี้จะไม่ระบุตัวตน และข้อมูลทั้งหมดจะถูกใช้เพื่อการวิเคราะห์ร่วมกันเท่านั้น

ถ้าคุณเห็นด้วยที่จะเข้าร่วม กรุณาคลิ้กตัวเลือก “ฉันเห็นด้วย” ด้านล่าง แต่ถ้าคุณเลือกที่จะไม่เข้าร่วม กรุณาคลิ้ก “ฉันไม่เห็นด้วย” หรือปิดบราวเซอร์